Salem House <<

SALEM HOUSE

Thiết kế : Story Architecture

Địa điểm : TP THỦ DẦU MỘT_ TỈNH BÌNH DƯƠNG

ảnh Chụp : Bùi Minh Quốc

diện tích : 125m2

Năm hoàn thành : 2021